Informacja dla podmiotów odbierających odpady komunalne w 2018 r.

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez podmioty odbierające odpady komunalne sprawozdań za II półrocze 2018 przypominamy, że termin składania ww. sprawozdań upływa 31 stycznia 2019r. Jednocześnie informujemy, że obowiązują już nowe formularze sprawozdań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i...

2018-12-20

Czytaj więcej »

Zamknięcie PSZOK w Trzebini

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie informuje, że od 01.12.2018 r. dodatkowy punkt przyjmowania odpadów (filia PSZOK) w Trzebini na ul. Piłsudskiego przestanie funkcjonować. Zamknięcie punktu jest spowodowane zakończeniem umowy dzierżawy terenu, a w związku z tym wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów dla tego punktu. Ze względu na zmianę przepisów ustawy o odpadach...

2018-11-27

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe