Informacja dotycząca pojemników na odpady

Przypominamy, że w marcu 2019 r. została zmieniona Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Uchwała została...

2020-01-10

Czytaj więcej »

Kompostuj i płać mniej

Kompostuj i płać mniej 2 zł od osoby w gospodarstwach liczących od 1 do 8 domowników oraz maksymalnie 18 zł, gdy mieszkańców jest więcej niż 8 – tyle będzie wynosić ulga w opłacie śmieciowej dla osób, które będą kompostować wszystkie odpady bio i zielone.Taką decyzję podjęło Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka...

2020-01-10

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe