Od 1 stycznia 2020 r. Rejestr działalności regulowanej jest prowadzony przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

Sprawozdawczość w tym zakresie pozostaje bez zmian, tzn. sprawozdanie za II półrocze 2019 r. oraz następne należy składać do tut. Związku osobiście lub drogą pocztową, a od momentu uruchomienia stosownego modułu w BDO – za jej pośrednictwem. 

Rejestr Działalności Regulowanej - na dzień 15.10.2021 r.

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców


Dokumenty do pobrania:

Wniosek - wpis

Wniosek - wykreślenie

Wniosek - zmiana

Oświadczenie o spełnieniu warunków