Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku są udostępnione pod poniższym odnośnikiem:

>>>>>    HARMONOGRAMY

Ponadto harmonogramy można również pobrać poprzez aplikację "EcoHarmonogram".