Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Libiążu

Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie BEZPŁATNEGO konta użytkownika na platformie ePUAP

Dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem można przesyłać za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie www.epuap.gov.pl lub wysyłając je jako załącznik poczty elektronicznej na odpowiedni adres pocztowy (adres wskazany poprzez platformę e-puap).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz.1766) akceptowane są formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg, .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
  2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  3. Dokumenty, które zawierają oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.