Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku przeprowadza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszystkie analizy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku


Informacja w związku z art.3 ust. 1 pkt.9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.