POSIEDZENIE ZGROMADZENIA

Dnia 25 lutego 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zwiazku - Chrzanów ul. Piłsudskiego 4, odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Związku.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

4.Przejęcie prowadzenia posiedzenia przez nowowybranego Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i Członka Zarządu Związku

7. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku,

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Zarządu Związku.

9. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku

a) zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Związku kandydata na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku,

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku.

10. Wybór Członka Zarządu Związku

a) zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu kandydata na funkcję Członka Zarządu Związku,

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Członka Zarządu Związku.

11. Powołanie Zarządu Związku

a) podjęcie uchwały stwierdzającej powołanie Zarządu Związku.

12. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku oraz na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

13. Powołanie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku

a) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku,

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej powołanie Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku.

14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku.

15. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku.

a) zgłoszenie na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku,

b) przeprowadzenie głosowania – tajnego,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru i ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

17. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru i ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

18. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru i ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015.

20. Interpelacje i zapytania.

21.Zakończenie posiedzenia.