LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK

Związek Międzygminny rozpoczął akcję likwidacji dzikich wysypisk odpadów. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz Zakładem Karnym w Trzebinii od czerwca br. grupy skazanych sprzątają śmieci w zlokalizowanych przez Związek wspólnie z Urzędami Miejskim nielegalnych wysypiskach na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

Pierwsze prace przeprowadzono przy ulicach Zbożowej i Kolejowej w Chrzanowie.

Poniżej zdjęcia dokumentujące prace porządkowe.

Chrzanów ul. Zbożowa - czerwiec 2014

Chrzanów ul. Kolejowa - czerwiec 2014

Chrzanów ul. Słoneczna - czerwiec 2014

Chrzanów ul. Topolowa - czerwiec 2014

Trzebinia ul. Młoszowska - czerwiec 2014

Trzebinia ul. Leśna - czerwiec 2014

Libiąż ul. Krakowska - czerwiec 2014

Libiąż ul. Wilcza - czerwiec 2014

Libiąż ul. Kopalniana - lipiec 2014

Libiąż ul. Chrzanowska - lipiec 2014

Libiąż ul. Spokojna [Grodzisko] - lipiec 2014