Nowa, bardzo ważna inwestycja na terenie Związku.

W dniu 12.07 br. została podpisana umowa na budowę ujęcia wody w Czyżówce. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy 2 850 000 zł z Polskiego Ładu.

Dzięki temu powstanie infrastruktura ujęcia wody głębinowej w Czyżówce wraz z pompownią wody, zbiornikami wody czystej, infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową.

Budowa nowego ujęcia głębinowego to pierwsza od ponad 30 lat tego typu inwestycja. Za jej realizację będzie odpowiadać firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych, a za nadzór Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o..

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna.