Szanowni Mieszkańcy,

W związku z licznymi zgłoszeniami telefonicznymi, mailowymi oraz doniesieniami prasowymi odnośnie nieodbierania odpadów z niesprawnych technicznie pojemników przez nowego operatora, tj. P.W. MIKI pragniemy wyjaśnić co następuje.

Od dnia 01.09.2020 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym jest po stronie właścicieli nieruchomości.

Od 02.01.2023 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie gmin Związku jest realizowany przez nowy podmiot, tj. P.W. MIKI, który odpowiada za wszelkie uszkodzenia pojemników pod rygorem kary w wysokości 500 zł. Z tego właśnie powodu firma nie podejmuje się odbioru odpadów z uszkodzonych już pojemników. Obecnie wszystkie pojazdy odbierające odpady są wyposażone w 4 kamery, które pozwolą zabezpieczyć mieszkańców przed nieuzasadnionymi negatywnymi rozstrzygnięciami reklamacji.

Za wszystkie uszkodzenia mienia, które powstały na skutek realizowania usług odbioru odpadów komunalnych od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. odpowiada firma AVR S.A. Wszelkie roszczenia w sprawie takich uszkodzeń powinny być kierowane do tej firmy, na adres: AVR S.A. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków.

Związek podjął rozmowy z obecnym operatorem, tj. P.W. MIKI w związku z narastającymi problemami z odbiorem odpadów z powodu wystawienia ich w uszkodzonych pojemnikach. Chcąc zapewnić odbiór wszystkich odpadów od mieszkańców w okresie między pierwszym terminem w harmonogramie, a wyposażeniem nieruchomości w sprawny pojemnik i wystawieniem go do kolejnego odbioru, operator zobowiązał się, że będzie odbierał jednorazowo odpady zmieszane w workach wystawionych obok pojemnika i/lub przy kolejnym odbiorze zabierze odpady wraz z uszkodzonym pojemnikiem (oznaczonym wcześniej przez operatora stosowną naklejką) pod warunkiem czytelnego oznaczenia takiej chęci przez mieszkańca, poprzez np. nalepienie kartki z informacją, że kubeł jest wystawiony do utylizacji.

Ponadto przypominamy, że co do zasady zużyty pojemnik stanowi odpad wielkogabarytowy i jako taki może być oddany w PSZOK lub wystawiony w trakcie odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.