Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Związku Nr 30/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" w czwartek 5 stycznia br. będzie czynny w godz. 7-14.

Powyższe wynika z równoważnego sytemu czasu pracy obowiązującego w Związku Międzygminnym.