W dniu 13.02.2023r. pozytywnie zakończył się odbiór częściowy inwestycji pn. Budowa ujęcia wody w Czyżówce. W ramach tej inwestycji powstaje infrastruktura ujęcia wody głębinowej wraz z pompownią wody, zbiornikami wody czystej,infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową. Koszt wszystkich prac wyniesie prawie 4,2 mln zł, z czego ponad 2,85 mln zł pokryje dotacja, jaką Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” pozyskał z pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca robót, spółka Miko Tech z Łazisk Górnych poinformowała, że termin zakończenia inwestycji jest niezagrożony i najprawdopodobniej już za kilka miesięcy inwestycja będzie mogła zostać oddana do użytku.