Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości- II półrocze

Przypominamy, że zgodnie z art. 9n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podmioty odbierające odpady komunalne z terenów gmin członkowskich Związku- Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, mają obowiązek złożyć w terminie do 31 stycznia 2016...

2020-03-17

Czytaj więcej »

Harmonogramy wywozu odpadów

Informujemy, że harmonogramy wywozu odpadów mogą Państwo znaleźć w zakładce "System gospodarowania odpadami komunalnymi", następnie "Harmonogramy wywozu".Bezpośrednio harmonogramy można znaleźć tutaj

2020-03-17

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe