Zasady segregacji odpadów komunalnych 

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – Zużyte lub zepsute sprzęty gospodarstwa domowego: pralki, lodówki, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne i mikrofalowe, żelazka, komputery, laptopy, telefony, telewizory, radia, odtwarzacze muzyczne, drobne narzędzia elektryczne np.: wiertarki itp., są odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Należy je wystawić w dni określone w harmonogramie:

- w zabudowie wielorodzinnej: przy wiatach śmietnikowych

- w zabudowie jednorodzinnej: przed posesją.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK  #ToDoPSZOK) w dowolnym terminie.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – Odpady wielkogabarytowe, czyli odpady o dużych rozmiarach takie jak: meble, krzesła, stoły, dywany, materace, pierzyny, kołdry, stojaki na pranie, rowery, wózki dziecięce, a także zabawki dużych rozmiarów, odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Należy je wystawić w dni określone w harmonogramie:

- w zabudowie wielorodzinnej: przy wiatach śmietnikowych

- w zabudowie jednorodzinnej: przed posesją.

Uwaga! Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów z rozbiórek i remontów (np. drzwi, okien, paneli podłogowych), części samochodowych (np. zderzak, deska rozdzielcza, fotele samochodowe itp.) oraz innych odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe możesz również samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK  #ToDoPSZOK) w dowolnym terminie.

PAMIĘTAJ!!!

Opakowania przed wyrzuceniem należy oczyścić z resztek zawartości (nie ma potrzeby mycia). W przypadku stwierdzenia, że odpady są źle posegregowane, pracownicy odbierający odpady przykleją do worka naklejkę „zła segregacja” i odbiorą je w terminie odbioru odpadów zmieszanych, informując o tym Związek. Odpadów zielonych nie wystawiamy w workach przeznaczonych na segregację szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru. W pojemnikach na odpady zmieszane zakazuje się gromadzenia odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów zielonych.

Niewłaściwa segregacja spowoduje naliczenie wyższej opłaty za odbiór odpadów!