TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ za 2018 ROK

W związku z ustawowym obowiązkiem składania sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne za II półrocze 2018 oraz podmiotów prowadzących PSZOK za cały rok 2018 przypominamy, że termin składania w/w sprawozdań upływa 31 stycznia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że zmianie uległy formularze sprawozdań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)

Prawidłowo wypełnione sprawozdanie na nowym formularzu należy złożyć lub przesłać na adres:

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów


(2017-01-05)

INFORMACJA dotycząca odbioru odpadów (informacja AVR)

Ze względu na panujące warunki oraz uniemożliwiony dojazd do niektórych posesji nie zostały odebrane odpady segregowane - m.in.:

MYŚLACHOWICE - część ulicy Ogrodowej nr 14 - 22) oraz część ulicy łąkowej nr 33 - 47;

DULOWA - ulica Matejki, Wyspiańskiego, Św. Krzyża 14c

W przypadku odbioru odpadów zmieszanych - z powodu całkowicie zasypanego śniegiem dojazdu nie odebrano odpadów z posesji w BOLĘCINIE ul. SPORTOWA 31 I 33. 

Odpady zostaną odebrane po udrożnieniu dojazdu.Zmiana lokalizacji Biura Obsługi Klienta w Chrzanowie

Informujemy, że od dnia 02.03.2016 r. Biuro Obsługi Klienta dla Sektora I (gminy Chrzanów) zostało przeniesione na ul. Fabryczną 12 w Chrzanowie.

Numer telefonu i godziny otwarcia pozostają bez zmian:

wtorki w godzinach 10:00-18:00, czwartki w godzinach 7:00-15:00, tel. 885-665-103WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY W CHRZANOWIE I LIBIĄŻU

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie informuje, że od 1 lutego 2016 r. na terenie gminy Chrzanów usługę w zakresie odbierania odpadów będzie pełnić nowy operator: konsorcjum firm: AVR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. z Krakowa. Zgodnie z zawartą umową ma on obowiązek wyposażyć wszystkie nieruchomości w pojemniki na odpady.

Wymiana pojemników w domach jednorodzinnych będzie odbywać się sukcesywnie. Odpady zgromadzone w pojemnikach dotychczasowego operatora, tj. MPO Sp. z o.o. również zostaną odebrane. Mieszkańców prosimy, aby pojemników oznaczonych naklejkami z napisem ENERIS po ich opróżnieniu nie zabierali już na swoje posesje, aby MPO mogło je bez przeszkód odebrać. Pojemniki przy blokach pojawią się jeszcze przed 01.02.2016 r., tak aby zapewnić jak najsprawniejszą obsługę budynków wielorodzinnych.

Wymiana pojemników jest trudnym zadaniem logistycznym i wymaga czasu, dlatego bardzo prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Wszelkie interwencje można będzie zgłaszać od 1 lutego 2016 r. codziennie do specjalnie utworzonego Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 885-665-103. Biuro będzie też czynne dla mieszkańców we wtorki w godzinach 10-18 oraz w czwartki w godzinach 7-15 przy ul. Śląskiej 49F.

Harmonogramy odbioru odpadów będą dostarczone pocztą do wszystkich właścicieli nieruchomości przed ich pierwszym odbiorem. Przy tworzeniu harmonogramów staraliśmy się wziąć pod uwagę dotychczasową rytmikę odbioru odpadów (np. ten sam dzień tygodnia lub ten sam tydzień w miesiącu).

Harmonogramy odbioru odpadów dla wszystkich gmin są też dostępne na naszej stronie internetowej www.mzgk.chrzanow.pl

Jednocześnie Zarząd Związku pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów. Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.

Konsorcjum firm AVR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. z Krakowa obsługuje od stycznia 2016 r. również gminy Libiąż i Trzebinia. Początki współpracy nie były zbyt pomyślne i dostarczyły mieszkańcom tych gmin wiele perturbacji, za co przepraszamy. Opóźnienia w dostarczaniu pojemników, harmonogramów i w odbiorze odpadów wywołane były nieporozumieniami pomiędzy nowym a dotychczasowymi operatorami w gminach Libiąż i Trzebinia.

Budynki wielorodzinne w Libiążu i Trzebini są już wyposażone w pojemniki na odpady, natomiast wymiana pojemników u mieszkańców przebiega sukcesywnie w miarę odbierania odpadów. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy zgłaszać do specjalnie utworzonych Biur Obsługi Klienta:

  • 1)Gmina Libiąż: ul. 1 Maja 4, czynne: środa 10:00-18:00, piątek 7:00-15:00, telefon czynny cały tydzień: 885-665-102
  • 2)Gmina Trzebinia: ul. Kościuszki (obok Deutsche Banku), czynne: środa 10:00-18:00, piątek 7:00-15:00, telefon czynny cały tydzień: 885-665-101

Za wszelkie problemy przepraszamy.


INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY

W związku z telefonami od zaniepokojonych mieszkańców informujemy, że odpady zgromadzone w pojemnikach będą odbierane bez względu na kolor pojemnika czy rodzaj naklejki (lub jej brak).

Zgodnie z umowami zawartymi z nowym operatorem, ma on obowiązek odbierać odpady z pojemników, które dostarczył do właścicieli nieruchomości oraz z pojemników należących do mieszkańców.

Operator wyposaża nieruchomości w pojemniki biorąc pod uwagę zadeklarowaną liczbę osób. I tak dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 4 osób należy się 1 pojemnik 120 l. Dla gospodarstw liczących od 5 do 8 osób – dwa pojemniki 120 l lub 1 pojemnik 240 l.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie, podobnie jak wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawki każdy właściciel nieruchomości otrzyma do domu pisemne zawiadomienie o nowej wysokości opłaty.

Ponadto w imieniu operatora prosimy o umieszczanie w pojemnikach wyłącznie wystudzonego popiołu i nie zalewanie go wodą. Przy niskich temperaturach zawartość takiego pojemnika zamarza i nie ma możliwości jego opróżnienia bez uszkodzenia.


Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – II Półrocze

Przypominamy, że zgodnie z art. 9n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podmioty odbierające odpady komunalne z terenów gmin członkowskich Związku- Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, mają obowiązek złożyć w terminie do 31 stycznia 2016 r. sprawozdanie za II półrocze 2015 r.

Miejsce składania sprawozdania: Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów.

Sprawozdanie można również przesłać listem poleconym- decyduje data nadania listu.


                                                                                              INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA O CENĘ

Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Trzebinia.

W załączeniu oficjalna informacja w formacie pdf.

Informacja.pdf


                                                                          AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


ZŁA SEGREGACJA

Od stycznia 2016 r. firmy odbierające odpady komunalne od mieszkańców będą dokładniej sprawdzać prawidłowość posegregowanych odpadów.

Jeżeli stwierdzą, że odpady nie są właściwie segregowane, na worku (lub pojemniku w przypadku bloków i firm) zostanie umieszczona naklejka informująca o złej segregacji:

                                                           

Odpady z tego worka lub pojemnika zostaną zabrane w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dosegregować odpady i wywieźć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku częstego powtarzania się nieprawidłowej segregacji, właściciele nieruchomości zostaną obciążeni opłatą jak za niesegregowanie odpadów.

(21-08-2015)


ODPADY ZIELONE

Z uwagi na pojawiające się skargi mieszkańców dotyczące uciążliwości zapachowej powodowanej przez samochody odbierające odpady zielone prosimy mieszkańców o właściwe przygotowywanie skoszonej trawy do odbioru.

Trawa powinna zostać podsuszona przed spakowaniem do worka, a worek należy zawiązać przed samym wywozem odpadów. Dzięki temu odpady zielone nie będą gniły i będą mogły trafić na kompostownię, zamiast na składowisko odpadów.

W zawiązanym worku, pozostawionym na dłuższy okres przed wywozem, w ciągu kilku dni następuje beztlenowy rozkład odpadów zielonych i trawa gnije, wydzielając nieprzyjemny zapach. Trawa taka nie nadaje się do kompostowania, a jedynie do wywiezienia na składowisko.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców posiadających taką możliwość do samodzielnego kompostowania odpadów zielonych. Uzyskany tą drogą kompost można wykorzystać w ogrodzie i zmniejszyć tym samym ilość wytwarzanych odpadów.

(21-08-2015)NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK

Informujemy, że od dnia 1.07.2015 r. mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać w PSZOK dodatkowe rodzaje odpadów:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1.000 kg/rok, a w przypadku odpadów materiałów izolacyjnych (np. styropian, wata mineralna, wata szklana) – 1 m3/rok.

2) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni w okresie kwiecień – listopad – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 20 worków/miesiąc

3) choinki w miesiącach styczeń i luty.

(01-07-2015)ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PSZOK NA TERENIE ZWIĄZKU

Informujemy, że w związku z zakończeniem dotychczasowych umów na prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarciem nowych na terenie Związku funkcjonują:

1) PSZOK w gminie Libiąż, prowadzony przez firmę „JUKO” s.c., przy ul. Sikorskiego 34 w Libiążu

2) PSZOK w gminie Chrzanów, prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Głogowej 75 w Balinie (punkt działa od 3.07.2015 r.). Poniżej znajduje się mapa dojazdu do PSZOK:

Godziny otwarcia i numery telefonów do PSZOK znajdują się w dziale „PSZOK, leki, baterie”

Funkcjonujący dotychczas PSZOK w gminie Trzebinia jest nieczynny. W chwili obecnej Związek poszukuje firmy, mogącej prowadzić Punkt. Nowa lokalizacja zostanie podana po wybraniu wykonawcy usługi.

Do czasu otwarcia PSZOK w gminie Trzebina, mieszkańcy mogą korzystać z PSZOK w Chrzanowie i Libiążu.

(01-07-2015)ZMIANY W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

Informujemy, że 19.06.2015 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwaliło nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz podjęło nową uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami w dziale „Akty prawne”

(01-07-2015)SKŁADANIE DEKLARACJI

Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój nr 6, lub przesyłać na adres:

Związek Międzygminny

„Gospodarka Komunalna”

ul. Piłsudskiego 4

32-500 Chrzanów

Od dnia 1 czerwca 2015 r. deklaracje w Urzędach Miejskich gmin członkowskich Związku nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje - tel. 32 623 29 08 wewnętrzny 24.

(13-05-2015)


Informacja w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz . 87) i zapisem art. 6i ust 2 :

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”

-właściciel nieruchomości (zarządca, administrator, itd.) składający deklarację w związku ze zmianą liczby osób winien załączyć do niej informację określającą, czy zmiana ilości osób wynika ze zmiany miejsca zamieszkania poza teren gmin członkowskich Związku (Chrzanów, Libiąż, Trzebinia – traktowanych w rozumieniu ustawy jako teren jednej gminy). W przypadku takiej zmiany prosimy o podanie informacji ile osób „ubyło” i ile osób „przybyło”.

W razie zmiany miejsca zamieszkania zachodzącej na terenie Związku informacja taka nie jest konieczna.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Związku pok. nr 6 lub telefoniczny 326232908 wew. 24.

(18-02-2015)