Jaś i Małgosia - podstawy ekologii


W ramach edukacji ekologicznej Związek zafundował zainteresowanym placówkom przedszkolnym i szkolnym (klasy I - III) z terenu gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini przedstawienie teatralne "Jaś i Małgosia" w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych "Sztuka".

Jest to spektakl o tematyce ekologicznej, który na bazie popularnej bajki zapoznaje dzieci w wieku od 3 do 10 lat z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony środowiska oraz segregacji odpadów.

Cykl przedstawień o atrakcyjnym, interaktywnym charakterze, prezentowany jest w roku szkolnym 2013/14.
Wszędzie spotyka się z doskonałym przyjęciem najmłodszej widowni, która chętnie włącza się w przebieg scenicznych wydarzeń - wykazując duże zaangażowanie oraz sporą wiedzę w zakresie podstaw ekologii.