ZGOK - ETAP I: edukacja ekologiczna wraz z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów

w szkołach powiatu chrzanowskiego.W kwietniu 2000 r. na warsztatach Lokalnego Ożywienia Gospodarczego Powiatu Chrzanowskiego wybrany został do wdrożenia, przy dofinansowaniu przez Program Rozwoju Zawodowego projekt "ZGOK - ETAP I: edukacja ekologiczna wraz z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów w szkołach powiatu chrzanowskiego".
Związek przygotował propozycje zakresu rzeczowego i budżet zadania, który po akceptacji Zarządu Powiatu był podstawą do zawarcia umowy z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego. Na realizację projektu Związek otrzymał kwotę 111.403 zł, z której 65.000 zł wydatkowano na dostawy i usługi zrealizowane przez firmy z powiatu chrzanowskiego, a 51.000 zł wydatkowano na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W realizacji projektu uczestniczyło 57 szkół powiatu chrzanowskiego:

  • ok. 14800 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • ok. 9200 uczniów szkół średnich, - ok. 2050 nauczycieli i innych pracowników wszystkich szkół.

W ramach realizacji projektu organizowane były happeningi, zajęcia edukacyjne oraz był ogłoszony konkurs "Czysty Powiat Chrzanowski". W konkursie uczestniczyło 37 placówek, z których 23 szkoły spełniły wymogi formalne regulaminu. Podczas trwania konkursu szkoły zebrały 45 ton makulatury i 1,6 t złomu aluminiowego.
W kwietniu 2001 r. odbył się happening podsumowujący Program. Gośćmi honorowymi byli Pani Siria Lopez - Konsul Generalny USA w Polsce i Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz organizatorka akcji "Sprzatanie Świata".

Źródła finansowania projektu:

  • Grant Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAiD) : 25.000 USD, tj. 105.000 zł,
  • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 126.400 zł
  • Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna": 22.180 zł