Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu działalności Związku w latach 2011 i 2012.Mając na uwadze konieczność podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, Zarząd Związku „Gospodarka Komunalna” po raz kolejny podjął decyzję o kontynuowaniu edukacji ekologicznej. W latach 2011 i 2012 zostały zorganizowane
i przeprowadzone lekcje edukacyjne na ścieżce ekologicznej w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie. Adresatem tej akcji byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gmin członkowskich Związku tj. Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Zarząd Związku zaprosił szkoły do wzięcia udziału w lekcjach ekologicznych zapewniając przewóz uczniów ze szkół do ZGOK-u. Zajęcia prowadzili pracownicy Związku i ZGOK-u.

Na lekcjach uczniowie dowiedzieli się m.in. jak zbudowane jest nowoczesne składowisko, jak wygląda cykl życia odpadów, o możliwościach odzysku i wykorzystania surowców czyli selektywna zbiórka odpadów „u źródła”, tak aby jak najmniej odpadów trafiało na składowisko.

Po lekcji uczniowie odpowiadali na proste pytania, by po powrocie do domu mogli przekazać swoją wiedzę wszystkim domownikom i znajomym. W nagrodę za dobre odpowiedzi uczniowie otrzymywali ekologiczne gadżety ufundowane przez Związek.

W sumie w zajęciach wzięło udział 668 uczniów i 60 opiekunów, w tym:

  • z gminy Chrzanów 277 uczniów i 22 opiekunów
  • z gminy Libiąż 170 uczniów i 14 opiekunów
  • z gminy Trzebinia 281 uczniów i 24 opiekunów

Poniżej zdjęcie z zajęć edukacji ekologicznej w ZGOK.