Edukacja ekologiczna

7 października w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie została uroczyście otwarta nowa, zmodernizowana Ścieżka Edukacji Ekologicznej. REDUKUJ, ODZYSKUJ, PRZETWARZAJ to hasła przewodnie lekcji prowadzonych przez pracowników ZGOK Sp. z o. o. W otwarciu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie.

Źródło: Jaworznicki Portal Społecznościowy, www.jaw.pl

Lekcje odbywające się na ścieżce będą trwały około dwóch godzin i są przeznaczone dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nowopowstała Ścieżka stanowi alternatywę dla zwykłych lekcji segregacji odpadów i dróg ich odzyskiwania, będąc dla dzieci bardziej atrakcyjną, poprzez swój interaktywny charakter. Na uczniów na ścieżce czeka również wiele niespodzianek, w tym quizów z nagrodami. Każda z lekcji będzie poprzedzona obserwacją dzieci, w jaki sposób dotychczas postępowały odpadami, a swoje spostrzeżenia będą mogły odnotować na specjalnej karcie informacyjnej. Informacje z kart pozwolą na przeprowadzenie interaktywnych zajęć, w których dzieci będą mogły pochwalić się swoimi doświadczeniami lub zweryfikować nieprawidłowe dotychczas działania.

Nowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej pokazuje także, w jaki sposób działa oddana do użytku w czerwcu tego roku instalacja MBP. Powstała Ścieżka zostanie w najbliższym czasie powielona w innych miejscowościach w całym kraju. Lekcje odbywające się na Ścieżce są nieodpłatne i będą mogli brać w niej udział zarówno uczniowie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz sąsiadującego Jaworzna.

Źródło: ENERIS