Ogłoszenia oraz wyniki dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze znajdują się w BIP w zakładkach: Ogłoszenia o naborze oraz Informacja o wynikach naboru


(03.08.2015r.)

Informujemy, że dnia 3 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin

załącznik nr 2 do Regulaminu

załącznik nr 3 do Regulaminu

załącznik nr 4 do RegulaminuWyniki konkursu na stanowisko Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza informuje, że na konkurs wpłynęło 6 zgłoszeń, z tego 1 zgłoszenie nie spełniało wymogów formalnych,
a 2 kandydatów nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów wybrano Pana Tadeusza Arkita.