Analizy jakości wody przekazane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Chrzanowie.


Rok 2017 (22.01.2018)

Rok 2017 (21.07.2017)

Rok 2016 (12.12.2016)

Rok 2015 (29.12.2015)

Rok 2014 (30.12.2014)

Rok 2013 (10.01.2014)

Rok 2012 (18.12.2012)