Z okazji Mikołaja mamy dla Was nietypowy prezent - zaproszenie do udziału w naszym konkursie.

Co zrobić, aby wziąć w nim udział?

Przygotuj ozdoby bożonarodzeniowe. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby muszą być wykonane z surowców wtórnych lub materiałów naturalnych (papier, szkło, plastik, metale, produkty spożywcze, owoce, warzywa, kwiaty, drewno, itp.). Mogą to być bombki, łańcuchy i inne ozdoby choinkowe, wianuszki i ozdoby na stół, kartki świąteczne, opakowania prezentowe i co tylko wymyślicie.

Zgłoś się do konkursu publikując zdjęcie swojej pracy w komentarzu pod postem konkursowym na naszym fanpage, z dopiskiem: akceptuję regulamin.

Konkurs trwa do niedzieli, 26 grudnia br. do godz. 22:00.

Spośród prawidłowo zgłoszonych prac wybierzemy trzy, a ich autorów nagrodzimy zestawami eko-gadżetów.


REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Bożonarodzeniowego (zwanego dalej: Konkursem) jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym Facebook.com (dalej: „Facebook”) na fanpage’u (dalej: Fanpage) dostępnym pod adresem www.facebook.com/ZMGKChrzanow
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik Facebooka, który spełnia warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz postępuje zgodnie z Regulaminem Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms).
 4. Facebook nie ponosi z tytułu organizacji Konkursu przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie żadnych obowiązków ani zobowiązań wobec Uczestników i jest zwolniony ze wszelkiej odpowiedzialności względem Uczestników.
 5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 6. Konkurs trwa od godz. 18:00 w dn. 6 grudnia 2021 roku do godz. 22:00 w dn. 26 grudnia 2021 roku.
 7. Skład Komisji Konkursowej:
 8. Komisja Konkursowa czuwa nad poprawnym przebiegiem Konkursu.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku poprzez publikację wyników na Fanpage’u.
 • Arkadiusz Pypłacz – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie
 • Agnieszka Cora - pracownik Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie
 • Paula Drozdowicz - pracownik Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

II ZASADY

 1. Zadaniem Uczestników jest opublikowanie autorskich zdjęć przedstawiających samodzielnie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby muszą być wykonane z surowców wtórnych lub materiałów naturalnych (papier, szkło, plastik, metale, produkty spożywcze, owoce, warzywa, kwiaty, itp.).
 2. Autor zdjęcia publikując własny wizerunek wyraża zgodę na jego przetwarzanie zgodnie z celami niniejszego Konkursu.
 3. Autor zdjęcia nie może publikować cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej, za wyjątkiem sytuacji, gdzie osoba, której wizerunek ma być rozpowszechniony, jest osobą powszechnie znaną, a jej wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych) lub wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 4. Zdjęcie może zostać opublikowane wyłącznie w komentarzu do pierwszego Wpisu Konkursowego z dn. 6 grudnia 2021 roku.
 5. Aby opublikowane zdjęcie zostało uznane za prawidłowo zgłoszone, do każdego należy dołączyć zdanie: „Akceptuję regulamin”.
 6. Zgłoszenia dokonane bez akceptacji regulaminu nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
 7. Zdjęcia opublikowane po godz. 22:00 w dn. 26 grudnia 2021 roku nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
 8. Wśród prawidłowo dokonanych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona subiektywnego wyboru zdjęć cechujących się kreatywnością, jakością oraz zgodnością z tytułem Konkursu.
 9. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, w przypadku publikacji większej ich liczby Komisja Konkursowa oceniać będzie jedynie 5 pierwszych zdjęć (na podstawie daty publikacji).
 10. Uczestnicy biorący udział w Konkursie, poprzez zamieszczenie sformułowania: „Akceptuję Regulamin” oświadczają: Poprzez zamieszczenie oświadczenia „Akceptuję Regulamin” potwierdzam, że znane są mi zasady Konkursu Bożonarodzeniowego, akceptuję Regulamin i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz oświadczam, że jestem autorem dzieła lub mam prawo do jego wykorzystania. Dzieło nie narusza praw autorskich oraz prawa ochrony wizerunku osób trzecich. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia na profilu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na portalu Facebook oraz na stronie www.zmgk.chrzanow.pl. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://www.zmgk.chrzanow.pl/biurozwiazku/klauzula
 11. Zamieszczenie sformułowania „Akceptuję Regulamin” jest dobrowolne, lecz jego nieopublikowanie przy każdym zdjęciu w czasie trwania Konkursu wyklucza zdjęcie z udziału w Konkursie.

III WYNIKI I NAGRODY

 1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa na podstawie opublikowanych zdjęć dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych, tym samym wyłaniając zwycięzców – osoby, które w sposób prawidłowy dokonały zgłoszenia w Konkursie.
 2. Nagrodami w Konkursie są zestawy ekogadżetów Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.
 3. Zwycięzca może odebrać nagrody osobiście w biurze Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie do 14 dni po ogłoszeniu komunikatu o możliwości odbioru nagród, który zostanie opublikowany za pośrednictwem Fanpage’a.
 4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny i rozstrzygający.
 5. Interpretacja ewentualnych spornych zapisów niniejszego Regulaminu przez Komisję Konkursową ma dla Uczestników charakter wiążący i ostateczny.