Informujemy, że w okresie od 03.02. do 29.02.2020 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można również składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Libiążu oraz Urzędzie Miasta w Trzebini.