Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Zgromadzenie związku dnia 12 sierpnia 2014 r. podjęło uchwałę o zmianie w Regulaminie, która dopuszcza na terenie nieruchomości spalanie niewielkiej ilości suchych gałęzi w celach rekreacyjnych - przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa pożarowego i stosunków miejscowych.

2020-03-17

Czytaj więcej »

Likwidacja dzikich wysypisk

Związek Międzygminny rozpoczął akcję likwidacji dzikich wysypisk odpadów. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz Zakładem Karnym w Trzebini od czerwca br. grupy skazanych sprzątają śmieci w zlokalizowanych przez Związek wspólnie z Urzędami Miejskim nielegalnych wysypiskach na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

2020-03-17

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe