Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego

Informujemy, że 19.06.2015 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwaliło nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz podjęło nową uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę.

2020-03-17

Czytaj więcej »

Sprawozdania półroczne podmiotów odbierających odpady komunalne

Przypominamy, że podmioty odbierające odpady komunalne z terenów gmin członkowskich Związku- Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, mają obowiązek złożyć w terminie do 31 lipca br. sprawozdanie półroczne. Miejsce składania sprawozdania: Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów. Sprawozdanie można również przesłać listem poleconym- decyduje data nadania listu.

2020-03-17

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe