Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”


Nowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK

Informujemy, że od dnia 1.07.2015 r. mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać w PSZOK dodatkowe rodzaje odpadów:1) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym – limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1.000 kg/rok, a w przypadku odpadów materiałów izolacyjnych...

2015-07-01

Czytaj więcej »

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK na terenie Związku

Informujemy, że w związku z zakończeniem dotychczasowych umów na prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarciem nowych na terenie Związku funkcjonują:1) PSZOK w gminie Libiąż, prowadzony przez firmę „JUKO” s.c., przy ul. Sikorskiego 34 w Libiążu 2) PSZOK w gminie Chrzanów, prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z...

2015-07-02

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe