Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”


Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Zgromadzenie związku dnia 12 sierpnia 2014 r. podjęło uchwałę o zmianie w Regulaminie, która dopuszcza na terenie nieruchomości spalanie niewielkiej ilości suchych gałęzi w celach rekreacyjnych - przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa pożarowego i stosunków miejscowych.

2014-09-17

Czytaj więcej »

Informacja Biura Związku dotycząca czasu pracy w październiku i grudniu 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach17 października 2014 r. - piątek,15 grudnia 2014 r. - poniedziałek,29 grudnia 2014 r. - poniedziałekBiuro Związku Międzygminnego„Gospodarka Komunalna” będzie czynne od godz. 7:00 do 15:00

2014-09-25

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe