Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”


Odbiór odpadów na terenie gminy Libiąż

Dnia 9 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczanego, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Jaworzna.Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.Przypominamy, że szczegóły dotyczące gospodarowania odpadami znajdują się w zakładce „System gospodarowania odpadami komunalnymi”.

2014-04-11

Czytaj więcej »

Wpływ zatapiania kopalń na ujęcia wody

Zarząd Związku organizuje KONFERENCJĘ nt. wpływu zatapiania kopalń na ujęcia wody pitnej, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w Chrzanowie. Patronat nad konferencją objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit. Do udziału w niej zaproszeni zostali burmistrzowie i radni...

2014-03-19

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie ESC S.A.