Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”


Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015

Zarząd Związku przypomina, że w roku 2015 obowiązuje taki sam jak dotychczas sposób dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy wnosić przelewem na indywidualny nr konta w kwocie określonej w złożonej deklaracji, w terminie do ostatniego dnia miesiąca.Mając na celu uniknięcie dodatkowych kosztów w roku bieżącym nie będą rozsyłane...

2015-01-14

Czytaj więcej »

Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Zgromadzenie związku dnia 12 sierpnia 2014 r. podjęło uchwałę o zmianie w Regulaminie, która dopuszcza na terenie nieruchomości spalanie niewielkiej ilości suchych gałęzi w celach rekreacyjnych - przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa pożarowego i stosunków miejscowych.

2014-09-17

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe