Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”


Informator dla przedsiębiorców

Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

2016-04-29

Czytaj więcej »

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 6/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” od 1 kwietnia 2016 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r.:1)...

2016-03-04

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe